Firmengeschichte der Mirolit AG

 

1970 Gründung der Firma 'K. Hönger Mirolit Produkte' durch Kurt Hönger
1990 Übernahme der Firma durch den Sohn Hanspeter Hönger
Umbenennung in 'H. Hönger Mirolit Produkte'
1998 Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft